Aftale om et forbedret familieretligt system: 30.11.2023

Denpolitiske aftale indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, og Nye Borgerlige. Denne aftale sigter mod at styrke fokus på barnets bedste og trivsel i situationer, hvor familier oplever brud.

Hovedpunkterne i aftalen inkluderer styrkelsen af barnets ret til begge forældre, en øget indsats mod samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse, og et løfte om at prioritere barnets trivsel gennem forbedret konfliktnedtrapning og støtte. Aftalen indfører nye initiativer, som skal imødegå disse udfordringer med konsekvens og øget belysning af sagerne, samt styrke forældrenes retssikkerhed og støtte.

Læs hele aftalen her for at forstå de specifikke ændringer og forslag, der er vedtaget for at forbedre det familieretlige system i Danmark. Det er et skridt på vejen mod et mere retfærdigt og effektivt system, som sætter barnets velvære i centrum.

For Delebarnets Vilkår er det vigtigt at følge op på implementeringen af disse initiativer og fortsat kæmpe for rettighederne og trivslen for alle delebørn og deres familier.

Aftale-om-et-forbedret-familieretligt-system_UA

0
    0
    Dit Medlemskab
    Du har ikke valgt et medlemskabSe medlemskaber