fbpx

Historien

Delebarnets Vilkår blev født ud af et brændende ønske om at gøre en forskel for delebørn. Grundlagt af Ida Krogh og Eiman Marzouk i 2019 med fokus på at kaste lys over de udfordringer og begrænsninger som forældreansvarslovgivning og familieretlig praksis har påført delebørn og deres forældre.  

Vores mission  

  1. At oplyse den brede befolkning om de gældende love og praksis vedrørende forældreansvar, og 
  2. At skabe dialog med politikere for at fremme positive ændringer på dette område. 

Vores virke  

Med ønsket om at mobilisere støtte og skabe opmærksomhed, arrangerede vi to årlige demonstrationer på Christiansborg Slotsplads på betydningsfulde dage: Den 5. maj og den 19. november. Disse demonstrationer var ikke kun en platform for at udbrede vores budskab, men også en katalysator for nødvendig ændring. Efter vores anden demonstration fik vi Jeppe Vingum Jørgensen med ombord, hvilket åbnede nye døre i arbejdet med vores sag.  

Vores dedikation  

Vores arbejde har været drevet af dedikation til at opnå vores mål. Hvert initiativ vi har iværksat, hver demonstration eller aktivitet vi har arrangeret og hvert møde vi har deltaget i, har været skridt på vejen mod en fremtid, hvor forældreansvarsloven reflekterer og beskytter børns ret til både at have en mor og en far i deres liv.  

Idag

Delebarnets Vilkår er idag en forening dedikeret til at fremme delebørns ret til familieliv gennem hele opvæksten iht. FNs børnekonvention.

Ifølge nyere forskning klarer delebørn sig bedst over tid, når de sikres retten til familieliv i form at god, stabil og omfattende kontakt til begge forældre og det netværk disse repræsenterer.

Ifølge nyere forskning udgør ligeværdige deleordninger en tryghedsfaktor, der mere end kompenserer for risikofaktorer så som forældrenes konflikt og samarbejdsproblemer i forbindelse med et samlivsbrud.

Delebarnets Vilkår arbejder for at børn ikke politisk gøres til objekter, som skævvrider forældres rettigheder og tildeler privilegier, der kan skabe strid om delebarnet og i sidste ende begrænse dets adgang til en forælder og dermed afskære det for retten til familieliv.

Delebarnets Vilkår arbejder for at sikre børns møde med det familieretlige system, sker i overensstemmelse med FNs Børnekonvention der understøtter muligheden for at lade barnets synspunkter komme frem, men på en vis der tager hensyn til barnets vanskelige situation og uden at overlade ansvaret for livsindgribende beslutninger til barnet.

Delebarnets Vilkår har fokus på at delebørn, der udsættes for det danske familieretlige system kommer godt ud på den anden side. Vi mener at det familieretlig område på ingen måde sikrer hverken delebarnet eller familierne efterværn, hvilket kan have omfattende negative effekter på såvel trivsel som oplevet livskvalitet, men også har signifikante samfundsøkonomiske omkostninger.

Delebarnets Vilkår tager udgangspunkt i nyere anerkendt (peer reviewed) forskning, solid i indsigt i hvorledes andre lande indretter lovgivning og familieretslige systemer, viden om hvorledes man politisk i andre lande har tilgået området eller er i færd hermed – med god indsigt i hvorledes aktører i og omkring det familieretlige område plejer interesser og holdninger, der ikke nødvendigvis er forenelige med delebørns.

Ca. 60% af danske delebørn har begrænset eller ingen kontakt til den ene forælder. Det er et samfundsmæssigt problem med generationelle konsekvenser.

Formand
Jan Bækgaard Nielsen

Bestyrelsemedlem Jan Lindell

Næstforperson
Birgit
Thorsted

Bestyrelsemedlem
Katja
Hospers

Kasserer
Eiman
Marzouk

0
    0
    Delebarnets Vilkår
    Kurven er tomTil forsiden