Historien

Delebarnets Vilkår blev stiftet af Ida Krogh og Eiman Marzouk i efteråret 2019 med det formål at

1) oplyse den brede befolkning omkring den nuværende forældreansvarslov, praksis og viden på området og

2) at få politikerne i tale.

Idag

Delebarnets Vilkår er idag en forening dedikeret til at fremme delebørns ret til familieliv gennem hele opvæksten iht. FNs børnekonvention.

Ifølge nyere forskning klarer delebørn sig bedst over tid, når de sikres retten til familieliv i form at god, stabil og omfattende kontakt til begge forældre og det netværk disse repræsenterer.

Ifølge nyere forskning udgør ligeværdige deleordninger en tryghedsfaktor, der mere end kompenserer for risikofaktorer så som forældrenes konflikt og samarbejdsproblemer i forbindelse med et samlivsbrud.

Delebarnets Vilkår arbejder for at børn ikke politisk gøres til objekter, som skævvrider forældres rettigheder og tildeler privilegier, der kan skabe strid om delebarnet og i sidste ende begrænse dets adgang til en forælder og dermed afskære det for retten til familieliv.

Delebarnets Vilkår arbejder for at sikre børns møde med det familieretlige system, sker i overensstemmelse med FNs Børnekonvention der understøtter muligheden for at lade barnets synspunkter komme frem, men på en vis der tager hensyn til barnets vanskelige situation og uden at overlade ansvaret for livsindgribende beslutninger til barnet.

Delebarnets Vilkår har fokus på at delebørn, der udsættes for det danske familieretlige system kommer godt ud på den anden side. Vi mener at det familieretlig område på ingen måde sikrer hverken delebarnet eller familierne efterværn, hvilket kan have omfattende negative effekter på såvel trivsel som oplevet livskvalitet, men også har signifikante samfundsøkonomiske omkostninger.

Delebarnets Vilkår tager udgangspunkt i nyere anerkendt (peer reviewed) forskning, solid i indsigt i hvorledes andre lande indretter lovgivning og familieretslige systemer, viden om hvorledes man politisk i andre lande har tilgået området eller er i færd hermed – med god indsigt i hvorledes aktører i og omkring det familieretlige område plejer interesser og holdninger, der ikke nødvendigvis er forenelige med delebørns.

Ca. 60% af danske delebørn har begrænset eller ingen kontakt til den ene forælder. Det er et samfundsmæssigt problem med generationelle konsekvenser.

Formand
Jan Bækgaard Nielsen

Bestyrelsemedlem Jan Lindell

Næstforperson
Birgit
Thorsted

Bestyrelsemedlem
Katja
Hospers

Kasserer
Eiman
Marzouk

0
    0
    Dit Medlemskab
    Du har ikke valgt et medlemskabSe medlemskaber