fbpx

Delebarnets Vilkår

Delebarnets Vilkår er en forening dedikeret til at fremme delebørns ret til familieliv gennem hele opvæksten iht. FNs børnekonvention.

Ifølge nyere forskning klarer delebørn sig bedst over tid, når de sikres retten til familieliv i form at god, stabil og omfattende kontakt til begge forældre og det netværk disse repræsenterer.

Ifølge nyere forskning udgør ligeværdige deleordninger en tryghedsfaktor, der mere end kompenserer for risikofaktorer så som forældrenes konflikt og samarbejdsproblemer i forbindelse med et samlivsbrud.

Delebarnets Vilkår arbejder for at børn ikke politisk gøres til objekter, som skævvrider forældres rettigheder og tildeler privilegier, der kan skabe strid om delebarnet og i sidste ende begrænse dets adgang til en forælder og dermed afskære det for retten til familieliv.

Delebarnets Vilkår arbejder for at sikre børns møde med det familieretlige system, sker i overensstemmelse med FNs Børnekonvention der understøtter muligheden for at lade barnets synspunkter komme frem, men på en vis der tager hensyn til barnets vanskelige situation og uden at overlade ansvaret for livsindgribende beslutninger til barnet.

Delebarnets Vilkår har fokus på at delebørn, der udsættes for det danske familieretlige system kommer godt ud på den anden side. Vi mener at det familieretlig område på ingen måde sikrer hverken delebarnet eller familierne efterværn, hvilket kan have omfattende negative effekter på såvel trivsel som oplevet livskvalitet, men også har signifikante samfundsøkonomiske omkostninger. 

Delebarnets Vilkår tager udgangspunkt i nyere anerkendt (peer reviewed) forskning, solid i indsigt i hvorledes andre lande indretter lovgivning og familieretslige systemer, viden om hvorledes man politisk i andre lande har tilgået området eller er i færd hermed – med god indsigt i hvorledes aktører i og omkring det familieretlige område plejer interesser og holdninger, der ikke nødvendigvis er forenelige med delebørns.

Ca. 60% af danske delebørn har begrænset eller ingen kontakt til den ene forælder. Det er et samfundsmæssigt problem med generationelle konsekvenser.

Sammenkomst
- Delebarnets Vilkår

Vi inviterer nuværende og kommende medlemmer til at mødes i gode rammer med henblik på at videreudvikle foreningen og styrke fællesskabet omkring vor sag.

Maskinhallen – Sundholmsvej 28A

den 28. september 2024 kl. 14.00

Delebarnets Vilkår arbejder for at sikre barnets ret til familieliv gennem hele opvæksten i form af stabil, omfattende og god kontakt til begge forældre. 

Nuværende lovgivning og indretning af det familieretslige system samt dets praksis fremmer ikke delebørns ret til familieliv. Det skal vi sammen ændre.

0
    0
    Delebarnets Vilkår
    Kurven er tomTil forsiden