Forældreansvarsloven 4 – Forældrefremmedgørelse kan måles og bekæmpes. Hvis politikerne ønsker det.

🔍 Forældre Fremmedgørelse i Danmark – Et Dybtgående Indblik

Forældre fremmedgørelse er et emne, som har været overset af både myndighederne og politikerne i Danmark. Men kender du omfanget af problemet?

📌 Forældre fremmedgørelse har ikke været officielt målt i Danmark.
📌 For nylig annoncerede Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil en plan om at inkludere dette emne i lovgivningen.
📌 I Tyskland har universitetet i Tübingen undersøgt problemet og fundet en markant reduktion i fremmedgørelse takket være ny lovgivning.
📌 Skønsmæssigt kan 37.000 børn i Danmark være fremmedgjorte fra en af deres forældre, og over 130.000 mennesker (forældre, bedsteforældre) påvirkes direkte

Forældre fremmedgørelse er ikke kun et individuelt problem – det er et samfundsproblem. Vi skal genkende og handle på det, så vores børn kan vokse op med kontakt til begge forældre. Der er brug for lovgivningsmæssige ændringer, uddannelse og fokus på samarbejde.

Lad os stå sammen om at skabe bevidsthed omkring dette emne og finde løsninger! ✊ #ForældreFremmedgørelse #SamfundsProblem #LadOsStåSammen

0
    0
    Dit Medlemskab
    Du har ikke valgt et medlemskabSe medlemskaber