Når forældre med fælles forældremyndighed går fra hinanden, er noget af det første, de skal tage stilling til, hos hvem barnet skal bo hos og derved have adresse hos. Den forælder, barnet får bopæl hos, får betegnelsen bopælsforælder. Den anden forælder bliver betegnet samværsforælder.

Kan forældrene ikke blive enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, træffer Familieretshuset afgørelse herom.

Bopælsforælderen får en masse fordele. En af fordelene er, at bopælsforælderen automatisk har ret til at være sammen med barnet. Samværsforælderen skal derimod anmode bopælsforældrene om lov til at se barnet. Dette fremgår direkte af forældreansvarslovens § 19:

Den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, kan anmode om samvær.

Afviser bopælsforælderen samværsforælderens ønske om samvær med barnet, må samværsforælderen ansøge Familieretshuset om at se barnet.

Ved beslutningen om barnets bopæl, får samværsforælderen frataget retten til at se sit barn. En ret var en selvfølge inden samlivsophævelsen. Bopælsforælderen bibeholder denne ret.

I knap 90 % af tilfældene bliver mor bopælsforælder og far bliver samværsforælder.

Hvor er far? ønsker at gøre op med bopæl- og samværsbegreberne, da forældre ikke skal kategoriseres som henholdsvis “A-holdsforælder” eller “B-holdsforælder”. Lovgivningen har ikke fulgt med tiden, og loven tager således ikke hensyn til, at der i dagens Danmark findes lige så mange dedikerede og gode fædre, som der findes dedikerede og gode mødre.

Hvor er far? ønsker at forbedre fars rettigheder, idet vi tror på, at det er til barnets bedste, at far spiller en aktiv rolle i barnets liv. Far skal ikke længere blot være “samværs-far”. Far skal være ligestillet med mor og dermed bibeholde retten til at være sammen med barnet.

0
    0
    Dit Medlemskab
    Du har ikke valgt et medlemskabSe medlemskaber