Nyhedsbrev 2

Kære medlem af Delebarnets Vilkår

Vi arbejder fortsat for at etablere os som en platform, der kan varetage delebørns interesser med FNs børnekonvention som udgangspunkt og dermed for at sikre barnets ret til familieliv.

Aflysning

Desværre var der ikke tilstrækkelig forhåndstilslutning til vores sammenkomst nu på lørdag d. 11. maj, hvorfor allerede tilmeldte har fået besked herom samt refunderet eventuel indbetaling.

Arrangementet havde blandt andet til formål at drøfte initiativer, der kan fremme vores fælles sag. Det er fortsat vores hensigt at blive dygtigere hertil.

Nyt initiativ

Derfor inviteres du til tre online medlemsmøder inden sommerferien for alvor sætter ind.
Sæt derfor X i kalenderen ud for følgende datoer:

  • tirsdag d. 28. maj kl. 20.00-21.30 
  • tirsdag d.   4. juni kl. 20.00-21.30
  • tirsdag d. 11. juni kl. 20.00-21.30

Forhåndstilmelding er unødvendig. Link til de enkelte møder fremsendes.

Vi etablerer også Facebookgruppen “DBV – foreningsudvikling for medlemmer”. Dette med henblik på at understøtte processen med at videreudvikle Delebarnets Vilkår. Invitation til facebookgruppen følger.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er behov for flere hænder til at løfte initiativer, som kan fremme foreningens overordnede mål. Så ethvert forslag til initiativ bør du tænke dig selv ind i eksekveringen af samt hvem der måske også kunne hjælpe hermed.

Præsentation fra deltagelse i Parental Alienation Awareness Day
Delebarnets Vilkår præsenterede et indlæg i forbindelse med et arrangement d. 25. april 2024 i anledning af Parental Alienation Awareness Day. Du kan se præsentation her: https://delebarnetsvilkaar.dk/praesentationer/
 
Be the change

Mahatma Gandhi tillægges i sin tid at have udtalt “Be the change that you wish to see in the world”. Om det er korrekt vides ikke med sikkerhed, men det ændrer intet ved betydningen heraf. Så hvis du ønsker reelle forandringer, er det nødvendigt at engagere sig. Der er utvivlsomt mange årsager til at det kan opleves som værende vanskeligt, men når alt kommer til alt, må man spørge sig selv “hvis man ikke selv vil investere tid og ressourcer i forandring, hvorfor så forvente at andre vil gøre det for en”? 

Så ud over at engagere sig i det nye initiativ introduceret herover, er der al mulig grund til at registrere sig som frivillig, hvilket kan udfolde sig på mange forskellige måder. Læs nærmere herom her: https://delebarnetsvilkaar.dk/bliv-frivillig/
 
Check og del 

Næste sammenkomst: 28. september 2024 https://delebarnetsvilkaar.dk/naestesammenkomst/

Det er altid plads til et til medlem - skaffer du det næste?

Rekruttering af nye medlemmer er afgørende for vores vækst og succes. Vi opfordrer dig til aktivt at invitere venner, familie og kolleger, der kunne være interesseret i vores arbejde. 

Man kan blive medlem for kr. 300,-/år her: Bliv medlem  

Man kan blive støttemedlem for kr. 150,-/år: Bliv støttemedlem 

Vi skal op på at være mindst 300 medlemmer senest 15. september 2024 for at realisere en §8A godkendelse.
Pt. mangler vi ca. 260 medlemmer for at nå i mål. 

Så en opfordring til søskende, onkler/tanter, bedsteforældre, bedste venner etc. om de ikke kunne tænkes at støtte sagen eller giv det som en gave. Det føles i første omgang nok grænseoverskridende at lukke dem ind i en verden, der fylder meget hos dig selv, men det kan samtidig være en god indgangsvinkel til at åbne lidt op.

Spred budskabet

Det er en fælles opgave at medvirke til udbredelsen af kendskab til Delebarnets Vilkår og vores fælles mission.

Sammen står vi stærkere i arbejdet på at forbedre delebørns vilkår.

Med venlig hilsen

Delebarnets Vilkår

Bestyrelsen

 

0
    0
    Delebarnets Vilkår
    Kurven er tomTil forsiden